Bởi {0}
logo
Huizhou Jiyan Hardware Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Trục/CNC chuyển bộ phận/CNC phay bộ phận/Bộ phận tự động/dập các bộ phận
Thứ tự xếp hạng8 thời gian phản hồi nhanh trong Đầu mỏ hànPatents awarded (2)Cooperated suppliers (20)Years in industry(6)Design-based customization
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Huizhou Jiyan Hardware Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Performance